TOPCOAT-PU 720

Алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие

ДЕТАЙЛИ
TOPCOAT-PU 720 е еднокомпонентно, алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие. Използва се за защита на открити полиуретанови хидроизолационни покрития от UV, особено в случай че са в тъмен цвят и за устойчивост на пешеходен или лек автомобилен трафик (паркинги). Освен това, може да се използва за защита на бетонови и метални повърхности.
ЦВЯТ
Бял, сив.
РАЗХОД
Приблизително 0,12-0,25 kg/m² в зависимост от вида на основата.
ОПАКОВКА
20 kg, 5 kg, 1 kg.