Сертификати

Продуктите от гамата на ISOMAT PU SYSTEMS са сертифицирани с маркировка CE:

Според EN 1504-2 – Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонови конструкции:

Според EN 13813 – Синтетични смоли за подови замазки.

Според ETAG-005 част 1 и 6 – Мазани продукти за хидроизолация на покриви, на основата на полиуретан: