Контакти

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.
София 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Телефонна централа-Заявки
Tel.: +359 2 934 9895
Fax: +359 2 934 9899
E-mail: info@isomat.bg
Техническа подкрепа
Tel.: 0700 10 277
Fax: +359 2 934 9899
E-mail: support@isomat.bg