Полиуретанови подови покрития

TOPCOAT-PU 720
Алифатно еластично полиуретаново повърхностно покритие

TOPCOAT-PU 740
Прозрачно, алифатно, полиуретаново покритие

VARNISH-PU 650 MF
Еднокомпонентно, прозрачно, алифатно полиуретаново покритие

VARNISH-PU 2K Satin
Безцветен, двукомпонентен полиуретанов лак

VARNISH-PU 2K Gloss
Безцветен, двукомпонентен полиуретанов лак

VARNISH-PU 2KW
Безцветен двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа

DUROFLOOR-PU
Двукомпонентно мазано полиуретаново покритие

DUROFLOOR-PU 211
Двукомпонентно самонивелиращо се полиуретаново подово покритие

DUROFLOOR-PUC MF6
Самонивелираща се цимент-полиуретанова подова замазка за тежки приложения

ISOMAT BI-120 PU
Еднокомпонентен безцветен полиуретанов импрегнатор

ISOMAT PUA 1360
2-компонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

ISOMAT PUA 1240
Двукомпонентна топло полагана хидроизолация от хибридна полиуреа

ISOMAT PUA 2230
Двукомпонентна силно устойчива мембрана от чиста полиуреа