PU Injection Resins

ISOMAT INJECT PU 820
Твърда, водоспираща смола за инжектиране

ISOMAT INJECT PU 832
Катализатор за ISOMAT INJECT PU 820

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC
Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране