Полиуретанови грундове

PRIMER-PU 100
Полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140
Двукомпонентен полиуретанов грунд, без разтворители

PRIMER-PU 150
Еднокомпонентен, алифатен полиуретанов грунд

PRIMER S 165
Прозрачен адхезионен грунд за ISOFLEX-PU 650

EPOXYPRIMER 500
Двукомпонентен епоксиден грунд, на водна основа