Полиуретанови грундове

PRIMER-PU 100
Грунд за ISOFLEX-PU 500

EPOXYPRIMER 500
Двукомпонентен, епоксиден грунд, на водна основа