Полиуретанови хидроизолации

ISOFLEX-PU 500 A
Еднокомпонентна бързовтвърдяваща полиуретанова хидроизолация

ISOFLEX-PU 500
Полиуретанова мазана хидроизолация за плоски покриви

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Еднокомпонентна, тиксотропна, полиуретанова, течна хидроизолационна мембрана

ISOFLEX-PU 500 DTL
Еднокомпонентна, полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана с фибри

ISOFLEX-PU 550
Двукомпонентна, полиуретанова, течна хидроизолационна мембрана без разтворители, за под плочки

ISOFLEX-PU 560 BT
Битумно–полиуретанова, мазана хидроизолация

ISOFLEX-PU 600
Алифатна полиуретанова мазана хидроизолация

ISOFLEX-PU 650
Еднокомпонентна, прозрачна, алифатна, полиуретанова, течна хидроизолационна мембрана

TOPCOAT-PU 720
Алифатно еластично полиуретаново повърхностно покритие

TOPCOAT-PU 740
Прозрачно, алифатно, полиуретаново покритие

VARNISH-PU 650 MF
Еднокомпонентно, прозрачно, алифатно полиуретаново покритие

ACCELERATOR 5000
Ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500

ISOMAT PUA 1360
2-компонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

ISOMAT PUA 1240
Двукомпонентна топло полагана хидроизолация от хибридна полиуреа