Полиуретанови хидроизолации

ISOFLEX-PU 500
Полиуретанова, мазана хидроизолация

ISOFLEX-PU 550
Двукомпонентна, мазана, полиуретанова хидроизолация, без разтворители

ISOFLEX-PU 560 BT
Битумно – полиуретанова, мазана хидроизолация

ISOFLEX-PU 600
Алифатна, мазана, полиуретанова хидроизолация

TOPCOAT-PU 720
Алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие