EPOXYPRIMER 500

Двукомпонентен епоксиден грунд, на водна основа

ДЕТАЙЛИ
Двукомпонентен епоксиден грунд, на водна основа. Използва се като грунд за полиуретанови системи ISOFLEX-PU, при полагане върху неабсорбиращи повърхности или стари хидроизолационни слоеве. Също може да се използва, като грунд за циментови основи (бетон, циментови замазки и т.н), върху които ще се полагат продукти на системата DUROFLOOR.
ЦВЯТ
Бледожълт.
РАЗХОД
150-200 g/m².
ОПАКОВКА
20 kg, 10 kg, 4 kg, 1 kg (A+B).