ISOMAT INJECT PU 832

Катализатор за ISOMAT INJECT PU 820

ДЕТАЙЛИ
Катализаторът се смесва с полиуретановите смоли за инжектиране.
РАЗХОД
В зависимост от полагането.
ОПАКОВКА
2,3 kg.