ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC

Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране

ДЕТАЙЛИ
Ниско вискозна, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Използва за спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, бетонови конструкции и канализационни съоръжения.
ЦВЯТ
Кафяв.
ОПАКОВКА
25,2 kg (A+B).