ISOMAT PUA 1360

2-компонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

ДЕТАЙЛИ
Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Използват на места където се изисква високи механични и химични устойчивости и бързина на работа. ISOMAT PUA 1360 се използва за полагане върху основи подложени на вибрации.
ЦВЯТ
Компонент A: Бледожълт.
Компонент B: Сив.
РАЗХОД
1,5-2,0 kg/m², в зависимост от вида на основата.
ОПАКОВКА
400 kg (A+B).