ISOMAT PUA 2230

Двукомпонентна силно устойчива мембрана от чиста полиуреа

ДЕТАЙЛИ
Двукомпонентна силно устойчива бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, която се полага чрез пръскане. Мембраните от полиуреа имат множество приложения за хидроизолация и защита на различни повърхности и се използват на места където се изисква високи механични, химични устойчивости и бързина на работа.
ЦВЯТ
Компонент A: Жълтеникав.
Компонент B: Сив.
РАЗХОД
Около 1,5-2,0 kg/m².
ОПАКОВКА
400 kg (A+B).