PRIMER-PU 150

Еднокомпонентен, алифатен полиуретанов грунд

ДЕТАЙЛИ
Еднокомпонентен, прозрачен, алифатен, полиуретанов грунд, който се използва за създаване на подходяща адхезия преди полагане на прозрачни, полиуретанови, течни хидроизолационни мембрани и прозрачни, полиуретанови покрития върху порьозни и абсорбиращи основи, като бетон, циментови индустриални подови покрития, замазки и т.н.
РАЗХОД
200-300 g/m².
ОПАКОВКА
9 kg, 4 kg, 0,75 kg.