TOPCOAT-PU 740

Прозрачно, алифатно, полиуретаново покритие

ДЕТАЙЛИ
Еднокомпонентно, твърдо еластично, полиуретаново покритие за повърхностна защита в зони подложени на тежък пешеходен трафик и среден автомобилен трафик.
ЦВЯТ
Прозрачен (може да се оцветява).
РАЗХОД
0,12-0,25 kg/m²/за слой, в зависимост от вида на основата.
ОПАКОВКА
20 kg, 4 kg.