VARNISH-PU 2K Gloss

Прозрачен, двукомпонентен, полиуретанов лак

ДЕТАЙЛИ
VARNISH-PU 2K Gloss е прозрачен, алифатен, двукомпонентен полиуретанов лак. Използва се за хидроизолация и защита на: декоративни циментови покрития, бетон, епоксидни бои, дървени и метални повърхности. Образува водонепропусклива мембрана с много добри механични, химични, UV и атмосферни устойчивости. Създава равномерна гланцирана повърхност. Продукта е сертифициран с маркировка CE, като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
ЦВЯТ
Прозрачен (гланц).
РАЗХОД
70-120 g/m² за слой, в зависимост от поглъщаемоста на основата.
ОПАКОВКА
5 kg (A+B), 1 kg (A+B).