Търговски център “Крестовский“, Москва, Русия

Информация

Видове дейност

Хидроизолация на плосък покрив

Контрактор

ООО "КК TD"

Обща площ в m

400 m2

Дата на завършване

2015

Използвани продукти

ISOFLEX-PU 500