Индустриална и търговска камара, Солун, Гърция

Информация

Видове дейност

Хидроизолация на плосък покрив

Контрактор

MONOTECH

Обща площ в m

380 m2

Дата на завършване

2015

Използвани продукти

ISOFLEX-PU 500