Хидроизолация на използваем плосък покрив с полиуретанова течна мембрана и защитно алифатно покритие

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана за плоски покриви

TOPCOAT-PU 720 Еднокомпонентно, алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за влажни основи

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова, възстановителна смес с фибри

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

 

I. СЪЩИНА НА ПРОБЛЕМА

Хидроизолацията на плоски покриви, направена по време на строителния процес или след това, освен да осигури водонепропускливост, трябва да притежава устойчивост на атмосферни условия, надеждност и дълготрайност, еластичност и добра връзка с основата.

При използваемите плоски покриви, върху които има пешеходен трафик, хидроизолационната система трябва да отговарят на изисквания за защита против подхлъзване, дълготрайност на цвета (особено за тъмните нюанси), устойчивост на механично натоварване и износване, както и дългосрочна устойчивост на ултравиолетово лъчение.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от полиуретановата система ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 е еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана, който представлява основният хидроизолационен слой на системата, докато TOPCOAT-PU 720 е еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие.

Тази система притежава отлична адхезия към основата, висока еластичност, висока устойчивост на износване и UV лъчи. Притежава устойчивост на остатъчна вода и може да се използва върху покриви с не добри наклони за отводняване. Създава дълготрайна, безшевна, еластична мембрана с отлични механични показатели, подходяща за универсална хидроизолация и защита на покриви, тераси, тротоари и зони подложени на лек автомобилен трафик (паркинги).

Може да се полага върху всички обикновени основи, като бетон, циментови замазки, мозайка и т.н.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания. Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS, клас PCC R3.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите за корекции и поправки изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на ISOFLEX-PU 500

След грундиране се нанася полиуретанова, хидроизолационна, течна мембрана ISOFLEX-PU 500 цялостно армирана с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²), с широчина 100 cm.

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер. Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикалните елементи (бордове, комини и т.н.) се армират с ленти от полиестерен плат с широчина 10 cm. В ъглите се нанася слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат. В последствие върху хоризонталната повърхност се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката, и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат с широчина 100 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност, като отделните армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Отделните слоеве се нанасят в перпендикулярна посока през 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Хидроизолацията се полага и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm, за да се образува цялостна хидроизолационна вана.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

Разход: приблизително 2,0-2,25 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

Полагане на еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие TOPCOAT-PU 720

TOPCOAT-PU 720 се нанася след като полиуретановата хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500 е изсъхнала. TOPCOAT-PU 720 трябва да се разбърка леко преди употреба, до образуване на хомогенна смес. Прекалено бързо разбъркване трябва да се избягва, поради опасността от въвличане на много въздух в материала.

a) гладка крайна повърхност

TOPCOAT-PU 720 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход TOPCOAT-PU 720: 250-300 g/m² в зависимост от вида на основата.

b) повърхност със защита срещу подхлъзване

За създаване на повърхност със защита срещу подхлъзване при нанасяне на последният слой ISOFLEX–PU 500 се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,3-0,8 mm. Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 500 не залепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка. В последствие, се нанася TOPCOAT-PU 720 чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход TOPCOAT-PU 720: 400-450 g/m² в зависимост от вида на основата.

Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m².

TOPCOAT-PU 720 се предлага в бял и сив цвят. Други цветове по поръчка.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • ISOFLEX-PU 500 трябва да се защитава от дъжд за поне 5-6 часа след полагането, при температура 20ºC и влажност 60%, 8-10 часа при температура 10ºC и влажност 60% и за около 18-24 часа при температура 5ºC и влажност 50%.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • Прекомерно разбъркване на ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720 трябва да се избягва за да не се допусне въвличане на въздух в сместа.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.