Хидроизолация на пътни платна на стоманобетонови мостови конструкции

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 560 BT Двукомпонентна, полиуретан-битумна мазана хидроизолация

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд, за повърхности с високо съдържание на влага

DUROCRET-PLUS Полимерна циментова смес с фибри за поправки и корекции

MEGACRET-10 Полимерна циментова смес с фибри за поправки и корекции

MEGACRET-40 Полимерна циментова смес с фибри за поправки и корекции

MEGAGROUT-101 Високоякостен несвиваем течен циментова смес за прецизно замонолитване на машини

FLEX PU-30 S/FLEX PU-2K Полиуретанови пълнители за фуги

 

ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Като цяло, основата трябва да е суха (съдържание на влага под 4%), здрава, чиста, без прах мазнини и други замърсявания.

Локални възстановявания или поправки на бетонови мостови елементи се извършват чрез високоякостни полимер-циментови репарационни състави: DUROCRET-PLUS (PCC R3), MEGACRET-10 (PCC R3), MEGACRET-40 (PCC R4) или MEGAGROUT-101 (PCC R4).

 

Грундиране на основата

Върху чистата и здрава бетонова основа (влажност под 4%), веднага след като материалът използван за поправки и корекции е изсъхнал, се нанася едно компонентният, полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. Грунда се полага равномерно върху цялата повърхност, чрез четка, ролер или пръскане.

Разход на полиуретанов грунд PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

В случай на полагане върху основи със съдържание на влага над 4%, вместо PRIMER-PU 100, за грундиране се използва двукомпонентен полиуретанов грунд, за повърхности с високо съдържание на влага PRIMER-PU 140.

Разход на PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Съществуващи пукнатини върху основата, с широчина над 1 mm, първоначално се грундират и в последствие се запълват с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-2K. При наличие на пукнати с широчина под 1 mm, не се налага предварително запълване.

 

Полагане на двукомпонентна, полиуретан-битумна мазана хидроизолация ISOFLEX-PU 560 BT

ISOFLEX-PU 560 BT е двукомпонентен материал. Компоненти A (полиуретанова смола) и B (битум) са пакетирани в две отделни опаковки. Еднакви количества от двата компонента се смесват в чист съд. Двата компонента се смесват за около 3 минути с нискооборотен миксер (300 обр./мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на съда.

ISOFLEX-PU 560 BT се полага чрез четка, ролер или маламашка. Първият слой се нанася 3-4 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 не е засъхнал напълно. Вторият слой се нанася 8-24 часа след първият, в зависимост от атмосферните условия и в перпендикулярна посока. След още 8-24 часа се нанася третият, последен слой. Докато слоя все още не е засъхнал, се нанася (разхвърля) кварцов пясък (Ø 0,4-0,8 mm). Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 560 BT, незалепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.

Цялостен разход на ISOFLEX-PU 560 BT: около 2,0-2,2 l/m²,(700 g/m² за слой), в зависимост от вида на основата.

Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m².

Асфалтобетоновият пласт може да се положи 7 дни след нанасяне на ISOFLEX-PU 560 BT.

Втвърдилата полиуретан-битумна хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT образува подходяща основа за полагане на асфалтобетон. Асфалтови смес със съдържание на бензин и т.н. трябва да се избягват.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 560 BT може да се полага при околна температура до и над 5ºC и температура на основата минимум 3ºC над температурата на поява на конденз. Максималната температура на полагане е до около 35ºC. Ниските температури забавят свързването, докато високите го ускоряват. Висока влажност може да повлияе на крайната повърхност на мембраната.
  • Възможно пълзене на асфалтобетоновата настилка обикновено се дължи на качеството и характеристиките на асфалтобетоновата смес (точка на омекване) и не се отнася към адхезията на полиуретан-битумната мембрана.
  • Консултирайте с инструкциите за безопасна употреба и предпазни мерки написани на опаковката.
  • За правилна употреба и полагане на продуктите се консултирайте със съответните Технически Характеристики.