Хидроизолация на плосък покрив с полиуретанова, течна мембрана

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

SCREED-100 Циментова подова замазка

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

ACCELERATOR-5000 Специален ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Хидроизолационната защита на плосък покрив, направена по време на строителния процес или след това, освен да осигури водонепропускливост, трябва да притежава и устойчивост на атмосферни влияния, надеждност и дълготрайност, еластичност и добра връзка с основата.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана ISOFLEX-PU 500. Тя се характеризира с отлична адхезия към основата, висока еластичност, висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи. Притежава устойчивост на остатъчна вода, поради което може да се полага върху покриви с не много добри наклони за отвеждане на водата. Представлява лесно за полагане и сигурно решение за обработка на трудни места (като ъгли, ръбове, сифони, барбакани и т.н.).

Образува непрекъснатa, безшевнa, еластичнa мембрана с отлични механични якости и може да се използва както за цялостна хидроизолация на покрива, така и за локални поправки.

Може да се полага върху всички обикновени основи, като бетон, циментови замазки, мозайка и т.н.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания.

Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS,клас PCC R3. В случай че се налага изработване на наклони по цялата повърхност, се използва циментова подова замазка SCREED-100.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите използвани за корекции и заравнявания изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на полиуретанова, хидроизолационна, течна мембрана ISOFLEX-PU 500

 

Преди полагане се препоръчва ISOFLEX-PU 500 да се разбърка леко, до образуване на хомогенна смес. Прекалено разбъркване трябва да се избягва за да се предотврати въвличането на въздух в материала.

a) Цялостна изолация на повърхността

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер на 2 слоя. Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикални елементи се армират с ленти от полиестерен плат. В ъглите се нанася се слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие се нанася първи слой върху цялата повърхност. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 1,0-1,5 kg/m², в зависимост от вида на основата.

В случай на множество пукнатини върху цялата повърхност, се препоръчва, освен армиране в ъглите и цялостно армиране на ISOFLEX-PU 500 с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm. Армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В тези случай, 2-3 часа след грундиране и след армиране на ъглите, се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност.

В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Всеки следващ слой се нанася в перпендикулярна посока на предишният след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 2,0-2,5 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

b) Локално запечатване на пукнатини

В тези случай се грундира основата само по дължина на пукнатината на широчина 10-12 cm. 2-3 часа след грундиране се нанася един слой ISOFLEX-PU 500 PU и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500, по дължината на пукнатината, покривайки напълно армировката. Всеки следващ слой се нанася след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход:приблизително 200-250 g/m дължина на пукнатината.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Препоръчва се цялостно армиране на ISOFLEX-PU 500 с полиестерен плат, независимо от наличието на пукнатини върху основата.
  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • За повече информация за продуктите и технологията на полагане се консултирайте се със съответните Техническите спецификации.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.