Хидроизолация на плосък покрив с полиуретанова, течна хидроизолация върху съществуващи битумни мембрани

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана

EPOXYPRIMER 500 Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага

POLYESTER FLEEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

ISOLAC-BT Битумен лак

ISOMAC Битумен мастик

TIXOPHALTE Еластопластичен, битумен запечатващ и залепващ мастик

 

I. ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Използването хидроизолационно покритие на плоски покриви на битумна основа е широко разпространено решение използвано в продължение на много години. Много от съществуващите хидроизолационни покрития от битумни мембрани се нуждаят от поправки или замяна.

Ако състоянието на битумните мембрани не налага тяхното цялостно премахване съществува възможност за локални поправки или нанасяне на цялостно ново хидроизолационно покритие върху съществуващите битумни мембрани.

Освен да осигури водонепропускливост, новият хидроизолационне слой трябва да притежава отлична адхезия към битумните мембрани, както и устойчивост на атмосферни влияния, надеждност и дълготрайност.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана ISOFLEX-PU 500. Образува непрекъснатa, безшевнa, еластичнa мембрана с отлични механични якости и може да се използва както за цялостна хидроизолация на покрива, така и за локални поправки. Притежава устойчивост на остатъчна вода, поради което може да се полага върху покриви с не много добри наклони за отвеждане на водата.

Представлява лесно за полагане и сигурно решение за цялостна хидроизолация на плоски покриви, както и за локални поправки на съществуващи битумни мембрани.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Първоначално, съществуващите битумни мембрани трябва да се инспектират и всички проблемни зони трябва да се подготвят подходящо. Отлепени места, като надлъжните връзките между мембраните или между мембраната и други материали трябва да се подлепят. За целта може да се използват битумен мастик ISOMAC, или еластопластичен, битумен запечатващ и залепващ мастик TIXOPHALTE.

В зоните където битумните мембрани са напълно отлепени от основата е необходимо да се залепят отново чрез газо-пламъчно заваряване, като преди това основата се грундира с битумен лак на база разтворители ISOLAC-BT.

Крайната ремонтирана повърхност трябва да се почисти от всички замърсявания.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите използвани за корекции изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с двукомпонентен епоксиден грунд EPOXYPRIMER-500. Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход на EPOXYPRIMER-500: 150-200 g/m².

При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Разход на PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на ISOFLEX-PU 500

След като грунда е изсъхнал и влажността е под 4%, се нанася полиуретанова, хидроизолационна, течна мембрана ISOFLEX-PU 500 цялостно армирана с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm.

Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикалните елементи (бордове, комини и т.н.) се армират с ленти от полиестерен плат с широчина 10 cm. В ъглите се нанася слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат. В последствие върху хоризонталната повърхност се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката, и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат с широчина 100 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност, като отделните армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Отделните слоеве се нанасят в перпендикулярна посока през 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Хидроизолацията се полага и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm, за да се образува цялостна хидроизолационна вана.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR-5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

Разход: приблизително 2,0-2,25 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • За повече информация за продуктите и технологията на полагане се консултирайте се със съответните Техническите спецификации.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.