Хидроизолация на използваем плосък покрив с полиуретанова течна мембрана и полагане на плочки

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана за плоски покриви

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за влажни основи

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова, възстановителна смес с фибри

SCREED-100 Циментова подова замазка

POLYESTER FLEECE 60g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

ISOMAT AK-22 Флексово, полимер-циментово лепило за плочки

MULTIFILL SMALTO 1-8 Водоотблъскваща циментова фугираща смес за плочки

MULTIFILL RAPID 1-8 Бързо втвърдяваща водоотблъскваща циментова фугираща смес за плочки

ACCELERATOR-5000 Специален ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500

 

I. ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Хидроизолацията на плосък покрив, който ще се покрива с плочки, освен че трябва да бъде подходяща за лепене на плочки, трябва и да притежава еластичност, добра адхезия към основата, както и издръжливост и дълготрайност, тъй като ремонтите в последствие ще бъдат трудни и скъпи.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана ISOFLEX-PU 500. Образува устойчива непрекъсната еластична мембрана, с отлична адхезия към основата, което и позволява да следва свиванията и разширяванията на покрива. Плочките може да се лепят директно върху хидроизолационният слой, по начина описан по-долу.

Поради много високата устойчивост на полиуретановата хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500 срещу остатъчна вода, тя осигурява пълна хидроизолационна защита, дори и в случай че водата проникне през плочките и остане между тях и хидроизолацията. Въпреки това причината за проникване на вода през плочките трябва да бъде отстранена, тъй като това може да доведе до отлепване на плочките.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания.

Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS, клас PCC R3. В случай че се налага изработване на наклони по цялата повърхност, се използва циментова подова замазка SCREED-100.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите използвани за корекции и заравнявания изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на полиуретанова, хидроизолационна, течна мембрана ISOFLEX-PU 500

 

Преди полагане се препоръчва ISOFLEX-PU 500 да се разбърка леко, до образуване на хомогенна смес. Прекалено разбъркване трябва да се избягва за да се предотврати въвличането на въздух в материала.

Цялостна изолация на повърхността

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер на 2 слоя. Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикални елементи се армират с ленти от полиестерен плат. В ъглите се нанася се слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие се нанася първи слой върху цялата повърхност. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 1,0-1,5 kg/m², в зависимост от вида на основата.

В случай на множество пукнатини върху цялата повърхност, се препоръчва, освен армиране в ъглите и цялостно армиране на ISOFLEX-PU 500 с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm. Армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В тези случай, 2-3 часа след грундиране и след армиране на ъглите, се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност.

В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Всеки следващ слой се нанася в перпендикулярна посока на предишният след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 2,0-2,5 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

Локално запечатване на пукнатини

В тези случай се грундира основата само по дължина на пукнатината на широчина 10-12 cm. 2-3 часа след грундиране се нанася един слой ISOFLEX-PU 500 PU и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500, по дължината на пукнатината, покривайки напълно армировката. Всеки следващ слой се нанася след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 200-250 g/m дължина на пукнатината.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

 

Подготовка на повърхността за полагане на плочки

При нанасяне на последният слой ISOFLEX–PU 500, и докато той все още не е засъхнал, се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,3-0,8 mm. Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 500 не залепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.

Разход на кварцов пясък: около 2,5-3,0 kg/m².

 

Лепене – фугиране на керамични плочки

След като последният слой на полиуретановата хидроизолация ISOFLEX-PU 500 е изсъхнал и всички не залепили се частици кварцов пясък се почистят, се лепят плочките с висококачествени флексови полимер-циментови лепила ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Препоръчва се плочките да се фугират с полимер-циментова фугираща смес за плочки MULTIFILL SMALTO 1-8. При условие че се налага бързо полагане може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова фугираща смес MULTIFILL RAPID 1-8.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • ISOFLEX-PU 500 трябва да се защитава от дъжд за поне 5-6 часа след полагането, при температура 20ºС и влажност 60%, 8-10 часа при температура 10ºС и влажност 60% и за около 18-24 часа при температура 5ºС и влажност 50%.
  • Максималният разход за един слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • Прекомерно разбъркване на ISOFLEX-PU 500 трябва да се избягва за да не се допусне въвличане на въздух в сместа.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.