Хидроизолация на озеленени покриви с двукомпонентна, полиуретан-битумна течна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 560 BT Двукомпонентна, полиуретан-битумна, течна, хидроизолационна мембрана

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен, полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен, полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага

DELTA-FLORAXX TOP Дренажна мембрана

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки с фибри

SCREED-100 Подова циментова замазка

FLEX PU-30 S/50 Полиуретанови мастици

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Основните части на една зелена покривна система са хидроизолационната мембрана, отводнителният слой и дренажът, субстратът и растителната покривка. Бариерният слой предотвратява проникването на корени през водонепропрускливата мембрана. Отводнителният слой, съвместно със субстрата, определя способността на зеления покрив да задържа вода. Правилният избор и полагане на хидроизолационната мембрана са изключително важни, за да се гарантира устойчивост на уплътняване на остатъчната влага.

 

II. РЕШЕНИЕ

На тези изисквания изцяло отговаря двукомпонентната, полиуретан-битумна, течна хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT. Иновативният синтез между полиуретан и битум в ISOFLEX-PU 560 BT, осигурява специфични характеристики, което го прави подходящ за хидроизолационна защита при множество случай.

Образува непрекъсната, равномерна хидроизолационна мембрана, с висока еластичност и отлични механични и химични устойчивости. Притежава много добра адхезия към различни повърхности от бетон, цимент, битумни покрития, стоманени повърхности и т.н. Освен това, е много лесен за употреба, със съотношение на смесване на двата компонента 1:1 (по обем).

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Като цяло, основата трябва да е суха, здрава и чиста, без прах и други замърсявания, с подходящ наклон.

Всички локални поправки по покривните елементи се извършват с полимер-циментова смес за поправки и корекции, тип PCC R3 DUROCRET-PLUS. Пукнатини по основата се запълват с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S or FLEX PU-50 S.

 

Грундиране на основата с полиуретанов грунд PRIMER-PU 100

Върху чистата и суха бетонова повърхност (със съдържание на влага под 4%), и след като всички материали използвани за поправки и възстановяване са изсъхнали, се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. Грундът се полага равномерно върху цялата повърхност, чрез четка ролер или пръскане.

Разход на PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

В случай че съдържанието на влага в основата е над 4%, вместо PRIMER-PU 100, се полага двукомпонентен полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага PRIMER-PU 140.

Разход на PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на двукомпонентна, полиуретан-битумна, течна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT

Полиуретан-битумната, течна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT, е двукомпонентен продукт, като двата компонента A (полиуретанова смола) и B (битум) са пакетирани в две отделни опаковки. Еднакви количества от двата компонента се смесват в чист съд. Двата компонента се смесват за около 3 минути с нискооборотен миксер (300 обр./мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на съда.

ISOFLEX-PU 560 BT се полага чрез четка, ролер или маламашка, 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 не е засъхнал напълно. Всеки следващ слой се нанася 8-24 часа след полагане на предишният.

Разход: приблизително 1,5 l/m², в зависимост от вида на основата.

 

Полагане на геотекстил

Върху хидроизолацията се монтира филтърен, нетъкан, полипропиленов геотекстил с маса 125 g/m. Така се осигурява по-високо ниво на защита на повърхността на хидроизолацията от механични въздействия и по-добра вентилация. Той притежава и повишена устойчивост срещу корени и гниене. Отделните рула геотекстил се застъпват надлъжно на 10 cm.

 

Полагане на дренажна мембрана

Двуслойната дренажна мембрана DELTA-FLORAXX TOP е съставена от високо плътен полиетилен (HDPE) с дебелина 0,6 mm и фабрично интегриран защитен горен слой от геотекстил с маса 100 gr/m². Мембраната DELTA-FLORAXX TOP е с иновативен дизайн на конусите – оребрени осмоъгълници с височина 20 mm, които едновременно осигуряват висока якост на натиск 200 kN/m², но и са в състояние да задържат до 7 l/m² дъждовна вода, която се изпарява в периоди на засушаване. Геотекстилът не позволява на почвеният слой да запълни конусите на мембраната.

DELTA-FLORAXX TOP се поставя върху повърхността, като свръзките между отделните пластове се осигуряват от специални конектори, които са включени в пакетите.

The sheets of the drainage membrane can be connected together using special connectors and rivets included in the package.

Мембрана е сертифицирана с маркировка СЕ според DIN EN 13252 (TBU Test reference 1.1/13525/0580.0.1-2009) и отговаря на изискванията на FLL за озеленени покриви.

След инсталиране на мембраната, върху нея се изсипва предвиденото количество пръст и се озеленява.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Температурата по време на полагане и втвърдяване на продукта трябва де е между +5ºC and +35ºC.
  • Инструментите трябва да се почистят със специален разтворител SM-16, докато ISOFLEX-PU 560 BT все още не е засъхнал
  • Разпечатани опаковки трябва да се изразходват веднага след като са отворени и изцяло, тъй като не могат да се запечатат отново.
  • Запознайте се с инструкциите за правилна употреба и мерки за безопасност посочени върху опаковката.
  • ISOFLEX-PU 560 BT може да се полага при околна температура над 5ºC и температура на основата поне с 3ºC над температурата на оросяване. Максималната температура на полагане е приблизително 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока околна влажност може да повлияе на крайното покритие.