Хидроизолация на вътрешни влажни помещения с полиуретанова течна хидроизолация ISOFLEX-PU 550 и полагане на плочки

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 550 Двукомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана без разтворители

DUROFLOOR-PSF Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

 

I. ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Вътрешните помещения, които са подложени на постоянна влага, като професионални кухни, бани и т.н., трябва да се хидроизолират надеждно за да не се допуска поява на влага в съседните помещения.

В този случай хидроизолационният слой е покрит с плочки, което налага хидроизолацията да притежава устойчивост на постоянна вода, както и издръжливост и дълготрайност, тъй като поправки и ремонти в последствие са трудни и скъпи.

 

II. РЕШЕНИЕ

Напълно подходящо решение за хидроизолация на помещения с висока влажност е двукомпонентната полиуретанова течна мембрана ISOFLEX-PU 550. Тя не съдържа разтворители и е без мирис, поради което е подходяща за вътрешна употреба. Образува непрекъснат, безшевен слой отлични механични, химични, механични и термични устойчивости и постоянна еластичност при температури между -40ºC and +90ºC.

Продукта е сертифициран с маркировка CE като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2. Притежава отлична адхезия към различни основи, като бетон, циментови замазки, дърво, и повечето видове хидроизолационни мембрани. ISOFLEX-PU 550 е сертифициран според EN 14891 водонепропусклив продукт, прилаган в течна форма, за употреба под керамични облицовки, изпълнявани с лепила.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания. При необходимост основата се подравнява с подходящи материали.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите използвани за подравняване изсъхнат и добият достатъчна якост, върху чистата и суха повърхност (с влажност под 4%) се нанася двукомпонентен, епоксиден грунд без разтворители DUROFLOOR-PSF. Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход на DUROFLOOR-PSF: 200-300 g/m².

 

Полагане на двукомпонентна, полиуретанова хидроизолационна течна мембрана, без разтворители ISOFLEX-PU 550

ISOFLEX-PU 550 е двукомпонентен продукт и компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Първоначално, компонент А се разбърква цялостно, след което цялото количество на компонент B се добавя към компонент A. Смесването на двата компонента се извършва за около 3 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.

 

Цялостна изолация на повърхността

ISOFLEX-PU 550 се полага чрез четка или ролер на 2 слоя. Първият слой се полага след като епоксидният грунд DUROFLOOR-PSF е изсъхнал. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикални елементи се армират с ленти от полиестерен плат. В ъглите се нанася се слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие се нанася първи слой върху цялата повърхност. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 1,0-1,5 kg/m², в зависимост от вида на основата.

 

В случай на множество пукнатини върху цялата повърхност, се препоръчва, освен армиране в ъглите и цялостно армиране на ISOFLEX-PU 550 с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm. Армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В тези случай след като грундът е изсъхнал и след армиране на ъглите, се нанася един слой ISOFLEX-PU 550, с широчина на слоя равна на широчината на армировката и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност.

В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 550 върху цялата повърхност. Всеки следващ слой се нанася в перпендикулярна посока на предишният след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 2,0-2,5 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

Локално запечатване на пукнатини

В тези случай се грундира основата само по дължина на пукнатината на широчина 10-12 cm. След изсъхване на грундира се нанася един слой ISOFLEX-PU 550 PU и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 550, по дължината на пукнатината, покривайки напълно армировката. Всеки следващ слой се нанася след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 200-250 g/m дължина на пукнатината.

Хидроизолационият слой се нанася и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm над нивото на обливане с вода, за да се образува цялостна хидроизолационна вана.

 

Подготовка на повърхността за полагане на плочки

При нанасяне на последният слой ISOFLEX–PU 550, и докато той все още не е засъхнал, се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,3-0,8 mm. Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 550 не залепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.

Разход на кварцов пясък: около 2,5-3,0 kg/m².

 

Лепене – фугиране на керамични плочки

След като последният слой на полиуретановата хидроизолация ISOFLEX-PU 500 е изсъхнал и всички не залепили се частици кварцов пясък се почистят, се лепят плочките с висококачествени флексови полимер-циментови лепила ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Във влажни помещения, като бани се препоръчва плочките да се фугират полимер-циментова фугираща смес за плочки MULTIFILL SMALTO 1-8 или с трикомпонтна, декоративна епоксидна фугираща смес без разтворители MULTIFILL EPOXY GLITTER.

В помещения със специални изисквания, като професионални кухни се препоръчва плочките да се фугират с двукомпонентна епоксидна фугираща смес без разтворители MULTIFILL-EPOXY THIXO.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Температурата по време на полагане и втвърдяване на продукта трябва де е между +8ºC and +35ºC.
  • Максималният разход за един слой на ISOFLEX-PU 550 не трябва да надвишава 750 g/m².
  • Инструментите трябва да се почистят с разтворител SM-16, докато ISOFLEX-PU 550 не е засъхнал.