Хидроизолация на „обърнат“ плосък покрив с полиуретанова течна мембрана

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана за плоски покриви

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за влажни основи

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова, възстановителна смес с фибри

SCREED-100 Циментова подова замазка

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

 

I. ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

При система „обърнат“ плосък покрив с балстово покритие, топлоизолационните плоскости се поставят върху хидроизолационният слой. Основните предимства на тази система включват постоянна защита на хидроизолацията от слънчеви лъчи, екстремни температурни вариации и механични натоварвания. Тази система позволява лесно отстраняване на баластовото покритие и топлоизолационните плоскости, което позволява директен достъп до хидроизолационният слой за проверка на целостта му и отстраняване на възникнали проблеми. Чрез тази система се избягват проблеми с поява на конденз от към „студената“ страна на топлоизолацията, поради добрата вентилация. Също така, общото тегло на системата е много по-ниско, в сравнение с изграждане на циментови замазки за наклон.

При изграждане на „обърнат“ покрив освен че хидроизолационният слой трябва да притежава много добра адхезия към основата, еластичност, издръжливост и дълготрайност, също така е необходимо да устойчив на остатъчна вода, затворена между топлоизолацията и хидроизолацията.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от еднокомпонентна, полиуретанова течна хидроизолация ISOFLEX-PU 500. След полагане образува устойчива непрекъсната мембрана, с отлична адхезия към основата и устойчивост на остатъчна вода и голяма еластичност, което и позволява да следва свиванията и разширяванията на покрива.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания.

Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS, клас PCC R3. В случай че се налага изработване на наклони по цялата повърхност, се използва циментова подова замазка SCREED-100.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите използвани за корекции и заравнявания изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на полиуретанова, хидроизолационна, течна мембрана ISOFLEX-PU 500

Преди полагане се препоръчва ISOFLEX-PU 500 да се разбърка леко, до образуване на хомогенна смес. Прекалено разбъркване трябва да се избягва за да се предотврати въвличането на въздух в материала.

Цялостна изолация на повърхността

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер на 2 слоя. Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикални елементи се армират с ленти от полиестерен плат. В ъглите се нанася се слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие се нанася първи слой върху цялата повърхност. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 1,0-1,5 kg/m², в зависимост от вида на основата.

В случай на множество пукнатини върху цялата повърхност, се препоръчва, освен армиране в ъглите и цялостно армиране на ISOFLEX-PU 500 с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm. Армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В тези случай, 2-3 часа след грундиране и след армиране на ъглите, се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност.

В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Всеки следващ слой се нанася в перпендикулярна посока на предишният след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Хидроизолацията се полага и по вертикалните повърхности (бордове, комини и т.н.) на височина поне 15-20 cm, за да се образува цялостна хидроизолационна вана.

Разход: приблизително 2,0-2,5 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

Локално запечатване на пукнатини

В тези случай се грундира основата само по дължина на пукнатината на широчина 10-12 cm. 2-3 часа след грундиране се нанася един слой ISOFLEX-PU 500 PU и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500, по дължината на пукнатината, покривайки напълно армировката. Всеки следващ слой се нанася след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 200-250 g/m дължина на пукнатината.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

 

IV. ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦЯ И БАЛАСТ

След като хидроизолационният слой се е втвърдил, се полагат подходящи топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол. Плоскостите се поставят без да е необходимо да се залепват към основата. Върху тях се поставя геотекстил и на края се полагат покривни плочи или чакъл (дебелина на слоя 6-8 cm), за да се защити хидроизолацията и топлоизолацията от слънчевите лъчи и ветрови натоварвания.

Тъй като отделните слоеве на системата не са залепени един към друг, полагането не е свързано с големи разходи и в последствие, при необходимост, се осигурява лесен достъп до отделните елементи.

 

V. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • ISOFLEX-PU 500 трябва да се защитава от дъжд за поне 5-6 часа след полагането, при температура 20ºC и влажност 60%, 8-10 часа при температура 10ºC и влажност 60% и за около 18-24 часа при температура 5ºC и влажност 50%.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • Прекомерно разбъркване на ISOFLEX-PU 500 трябва да се избягва за да не се допусне въвличане на въздух в сместа.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.