Хидроизолация на метален покрив с с полиуретанова течна мембрана и защитно алифатно покритие

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана за плоски покриви

TOPCOAT-PU 720 Еднокомпонентно, алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие

EPOXYCOAT-AC: Двукомпонентен антикорозионен епоксиден грунд

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители
 

ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Повърхността върху която ще се полага трябва да е:

  • Суха и здрава.
  • Без замърсявания, които могат да влошат адхезията на материала, като прах, масла и т.н.
  • Без ръжда и корозия.

Според вида на основата, тя трябва да се обработи чрез шлайфане, пясъкоструйка и т.н. След това основата се почиства цялостно с промишлена прахосмукачка.

 

Грундиране на основата

EPOXYCOAT-AC се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се полага след като първият е изсъхнал, но в рамките на 24 часа. Разход: 150-200 g/m²/ за слой. ISOFLEX-PU 500 се полага в рамките на 24 часа.

Свръзките между металния покрив и вертикалните елементи, парапети, отдушници, тръби, винтове и т.н., както и между отделните връзки на металните плоскости (с широчина над 1 mm), трябва да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. Мастиците се полагат в рамките на 12-24 часа след нанасяне на епоксидният грунд.

 

Полагане на ISOFLEX-PU 500.

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер. Препоръчва се слоят ISOFLEX-PU 500 да се армира с полиестерен плат с широчина 10 cm в зоните на връзки на металния покрив с вертикалните елементи и между отделните връзки на металните плоскости.

След изсъхване на епоксидният грунд EPOXYCOAT-AC, в зоните на връзките и снадките се нанася слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставят армировъчни ленти от полиестерен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие върху цялата повърхност се нанася един слой ISOFLEX-PU 500. След 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия, се нанася втори слой ISOFLEX-PU 500.

Разход на ISOFLEX-PU 500: 1.0-1.5 kg/m², в зависимост от вида на основата

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

 

Полагане на еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие TOPCOAT-PU 720

TOPCOAT-PU 720 се нанася след като полиуретановата хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500 е изсъхнала. TOPCOAT-PU 720 трябва да се разбърка леко преди употреба, до образуване на хомогенна смес. Прекалено бързо разбъркване трябва да се избягва, поради опасността от въвличане на много въздух в материала. TOPCOAT-PU 720 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход TOPCOAT-PU 720: 250-300 g/m² в зависимост от вида на основата.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.