Хидроизолация на мазета с двукомпонентна полиуретан-битумна течна хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 560 BT   Двукомпонентна, полиуретан-битумна, течна, хидроизолационна мембрана

PRIMER-PU 100   Еднокомпонентен, полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140   Двукомпонентен, полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага

DUROCRET-PLUS   Полимер-циментова смес за поправки с фибри

PLASTIPROOF   Пластификатор тип А – Добавка за водоплътност на бетон

FLEX PU-30 S   Полиуретанов мастик

FLEX PU-50 S   Полиуретанов мастик

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

За да могат мазетата на сградите да бъдат използваеми, се изисква ефективна защита срещу проникване и поява на влага и вода. Ако проблемите се предизвикани от обикновена влага или вода без хидростатично налягане (например проникваща дъждовна вода), хидроизолационният слой трябва:

  • Адекватно да решава проблемите с влага или вода.
  • Да притежава отлична адхезия към основата.
  • Да притежава дълготрайност, особено поради трудният достъп в последствие и постоянният контакт с почвеният слой.

 

II. РЕШЕНИЕ

Препоръчва се хидроизолационната мембрана да се положи от външната страна на основите на сградата, тоест от страната на проникване на вода, така че защитният слой да се образува преди водата да има контакт с елементите на сградата.

На тези изисквания изцяло отговаря двукомпонентната, полиуретан-битумна, течна хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT. Иновативният синтез между полиуретан и битум в ISOFLEX-PU 560 BT, осигурява специфични характеристики, което го прави подходящ за хидроизолационна защита при множество случай.

ISOFLEX-PU 560 BT образува непрекъсната хидроизолационна мембрана, с висока еластичност и отлични механични и химични устойчивости. Притежава много добра адхезия към различни повърхности от бетон, цимент, битумни покрития, стоманени повърхности и т.н. Освен това, е много лесен за употреба, със съотношение на смесване на двата компонента 1:1 (по обем).

При нови конструкции, по време на отливане на бетоновите структурни елементи на основите, се препоръчва да се използва пластификатор-добавка за водоплътност на бетон PLASTIPROOF, с дозировка 0,2-0,5% от масата на цимента.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Като цяло, основата трябва да е суха, здрава, чиста, без прах мазнини и други замърсявания.

Всички съществуващи отвори и празнини по основата трябва предварително да се почистят. Дистанционери и дървени укрепители се отрязват на дълбочина около 3 cm в бетона. Съществуващи работни фуги се отварят V-образно по цялата им дължина на дълбочина около 3 cm.

Тези зоните се навлажняват добре и се запълват с полимер-циментова смес за поправки и корекции, тип PCC R3 DUROCRET-PLUS. (приблизителен разход на DUROCRET-PLUS, за стандартна бетонова повърхност: 25 kg за обработване на 30-40 m²).

Множество пукнатини по основата се запълват с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S.

 

Грундиране на основата с полиуретанов грунд PRIMER-PU 100

Върху чистата и суха бетонова повърхност (със съдържание на влага под 4%), и след като всички материали използвани за поправки и възстановяване са изсъхнали, се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. Грундът се полага равномерно върху цялата повърхност, чрез четка ролер или пръскане.

Разход на PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

В случай че съдържанието на влага в основата е над 4%, вместо PRIMER-PU 100, се полага двукомпонентен полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага PRIMER-PU 140.

Разход на PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на двукомпонентна, полиуретан-битумна, течна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT

Полиуретан-битумната, течна мембрана ISOFLEX-PU 560 BT, е двукомпонентен продукт, като двата компонента A (полиуретанова смола) и B (битум) са пакетирани в две отделни опаковки. Еднакви количества от двата компонента се смесват в чист съд. Двата компонента се смесват за около 3 минути с нискооборотен миксер (300 обр./мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на съда.

ISOFLEX-PU 560 BT се полага чрез четка, ролер или маламашка, 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 не е засъхнал напълно. Всеки следващ слой се нанася 8-24 часа след полагане на предишният.

Разход: приблизително 1,2-1,5 l/m², в зависимост от вида на основата.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Температурата по време на полагане и втвърдяване на продукта трябва де е между +5ºC и +35ºC.
  • Инструментите трябва да се почистят със специален разтворител SM-16, докато ISOFLEX-PU 560 BT все още не е засъхнал.
  • Разпечатани опаковки трябва да се изразходват веднага след като са отворени и изцяло, тъй като не могат да се запечатат отново.
  • Запознайте се с инструкциите за правилна употреба и мерки за безопасност посочени върху опаковката.
  • ISOFLEX-PU 560 BT може да се полага при околна температура над 5ºC и температура на основата поне с 3º над температурата на оросяване. Максималната температура на полагане е приблизително 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока околна влажност може да повлияе на крайното покритие.