Хидроизолация на открити паркинги с полиуретанова течна мембрана ISOFLEX-PU 500 и защитно алифатно покритие TOPCOAT-PU 720, със защита срещу подхлъзване

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана за плоски покриви

TOPCOAT-PU 720 Еднокомпонентно, алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за влажни основи

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова, възстановителна смес с фибри

POLYESTER FLEECE 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

ACCELERATOR 5000 Специален ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500

 

I. СЪЩИНА НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Хидроизолацията на открити бетонови повърхности, които ще се използват като паркинги с лек автомобилен трафик, освен да осигури водонепропускливост, трябва да притежава устойчивост на атмосферни условия, надеждност и дълготрайност, еластичност и добра връзка с основата. Тъй като крайната повърхност ще бъде открита, последният слой трябва да е устойчив на механично натоварване и износване, както и дългосрочна устойчивост на ултравиолетово лъчение.

 

II. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от полиуретановата система ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 е еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана, който представлява основният хидроизолационен слой на системата, докато TOPCOAT-PU 720 е еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие.

Тази система притежава отлична адхезия към основата, висока еластичност, висока устойчивост на износване и UV лъчи. Притежава устойчивост на остатъчна вода и може да се използва върху покриви с не добри наклони за отводняване. Създава дълготрайна, безшевна, еластична мембрана с отлични механични показатели, подходяща за бетонови повърхности които ще се използват като паркинг зони.

 

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания.

Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS, клас PCC R3.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите за корекции и поправки изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Полагане на ISOFLEX-PU 500

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане на три слоя. Поради интензивните натоварвания, предизвикани от движенията на колите, е необходимо слоят ISOFLEX-PU 500 да се армира цялостно с с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²).

Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикалните елементи (бордове, комини и т.н.) се армират с ленти от полиестерен плат с широчина 10 cm. В ъглите се нанася слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставят ленти от полиестерен армировъчен плат. В последствие върху цялата повърхност се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката, и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат с широчина 100 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност, като отделните армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност. Отделните слоеве се нанасят в перпендикулярна посока през 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Хидроизолацията се полага и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm, за да се образува цялостна хидроизолационна вана.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

Разход: приблизително 2,0-2,25 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

 

Създаване на повърхност със защита срещу подхлъзване

За създаване на повърхност със защита срещу подхлъзване при нанасяне на последният слой ISOFLEX–PU 500 се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,3-0,8 mm. Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 500 не залепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.

Разход на кварцов пясък: около 2,5-3 kg/m².

 

Полагане TOPCOAT-PU 720

След като полиуретановата хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500 е изсъхнала и не залепили се частици кварцов пясък са почистени, се нанася еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие TOPCOAT-PU 720. TOPCOAT-PU 720 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход на TOPCOAT-PU 720: 0,40-0,45 kg/m², в зависимост от вида на основата.IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над +5ºC и при температура на основата с +3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е +35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • ISOFLEX-PU 500 трябва да се защитава от дъжд за поне 5-6 часа след полагането, при температура 20ºC и влажност 60%, 8-10 часа при температура 10ºC и влажност 60% и за около 18-24 часа при температура 5ºC и влажност 50%.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • Прекомерно разбъркване на ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720 трябва да се избягва за да не се допусне въвличане на въздух в сместа.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.