Хидроизолация и защита на трибуни с полиуретанова течна мембрана и защитно алифатно покритие

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ISOFLEX-PU 500 Еднокомпонентна полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана

ACCELERATOR 5000 Специален ускорител за ISOFLEX-PU 500

TOPCOAT-PU 720 Еднокомпонентно, алифатно, еластично, полиуретаново повърхностно покритие

PRIMER-PU 100 Еднокомпонентен полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140 Двукомпонентен полиуретанов грунд за основи с високо съдържание на влага

EPOXYPRIMER-500 Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ 60 g/m² Полиестерен плат за армиране на хидроизолационият слой

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Полиуретанови мастици с разтворители

 

Ι. СЪЩИНА НА ПРОБЛЕМА

Хидроизолацията на трибуни, направена по време на строителния процес или след това, освен да осигури водонепропускливост, трябва да създаде устойчивост на механично съпротивление, надеждност и дълготрайност, еластичност и добра връзка с основата.

Трибуните, върху които има пешеходен трафик, трябва да отговарят на изисквания за защита против подхлъзване, дълготрайност на цвета (особено за тъмните нюанси), устойчивост на механично натоварване и износване, както и дългосрочна устойчивост на ултравиолетово лъчение.

 

ΙI. РЕШЕНИЕ

Тези изисквания напълно се покриват от полиуретановата система ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 е еднокомпонентна, полиуретанова течна мембрана, който представлява основният хидроизолационен слой на системата, докато TOPCOAT-PU 720 е еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие.

Тази система притежава отлична адхезия към основата, висока гъвкавост, висока устойчивост на износване и UV лъчи. Създава дълготрайна, безшевна, еластична мембрана с отлични механични показатели, подходяща за универсална хидроизолация и защита на основата.

 

ΙII. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха (влажност < 4%), здрава, чиста, без прах и други замърсявания.

Локални възстановявания на основата (бетон, цимент и т.н.) се правят с полимер-циментова смес с фибри, DUROCRET-PLUS, клас PCC R3.

Пукнатини по основата по-големи от 1 mm трябва да се грундират локално и да се запълнят с полиуретанови мастици FLEX PU-30 S или FLEX PU-50 S. В случай на пукнатини < 1 mm, не е нужно запечатване.

 

Грундиране на основата

Веднага след като материалите за корекции и поправки изсъхнат и добият достатъчна якост, повърхността се грундира с подходящ грунд. Вида на грунда се избира според влажността и типа на основата. При грундиране върху чиста и суха бетонова повърхност (с влажност под 4%) се нанася еднокомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 100. При полагане върху основи с влажност повече от 4%, се използва двукомпонентен полиуретанов грунд PRIMER-PU 140.

Грунда се нанася равномерно върху цялата повърхност чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Разход PRIMER-PU 140: 200-300 g/m².

 

ISOFLEX-PU 500 се полага чрез четка или ролер на 2 слоя. Първият слой се полага 2-3 часа след грундиране и докато PRIMER-PU 100 е все още пресен. Първоначално ъглите между хоризонталните и вертикални елементи се армират с ленти от полиестерен плат. В ъглите се нанася се слой ISOFLEX-PU 500 и докато не е засъхнал се поставя полиестерен армировъчен плат с широчина 10 cm. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. В последствие се нанася първи слой върху цялата повърхност. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока след 8-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход: приблизително 1,0-1,5 kg/m², в зависимост от вида на основата.

В случай на множество пукнатини върху цялата повърхност, се препоръчва, освен армиране в ъглите и цялостно армиране на ISOFLEX-PU 500 с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 100 cm. Армировъчните ленти трябва да се застъпват 5-10 cm. В тези случай, 2-3 часа след грундиране и след армиране на ъглите, се нанася един слой ISOFLEX-PU 500, с широчина на слоя равна на широчината на армировката и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат. Армировъчният плат се притиска цялостно, така че да потъне напълно в слоя. По същият начин се покрива цялата повърхност.

В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500 върху цялата повърхност.

 

Разход: приблизително 2,0-2,25 kg/m², в зависимост от вида на основата и типа армировка.

b) Локално запечатване на пукнатини

В тези случай се грундира основата само по дължина на пукнатината на широчина 10-12 cm. 2-3 часа след грундиране се нанася един слой ISOFLEX-PU 500 PU и докато още не е засъхнал се армира с полиестерен армировъчен плат (60 g/m²) с широчина 10 cm. В последствие се нанасят още два слоя ISOFLEX-PU 500, по дължината на пукнатината, покривайки напълно армировката.

Разход: приблизително 200-250 g/m дължина на пукнатината.

Към ISOFLEX-PU 500 може да се добави ускорител ACCELERATOR 5000, което позволява полагане при на ниски температури или на по-дебел слой. Също така се подобряват механичните и тиксотропните показатели на ISOFLEX-PU 500.

Обикновено върху хоризонталните елементи се изисква образуване на крайна повърхност със защита против подхлъзване. За да се образува грапава повърхност, е необходимо при нанасяне на последният слой ISOFLEX-PU 500, повърхността да се опесъчи с кварцов пясък (Ø 0.3-0.8 mm). Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 500, не залепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.

Разход на кварцов пясък: около 1,5-2,0 kg/m².

 

Полагане на еднокомпонентно, износоустойчиво, алифатно, еластично, полиуретаново крайно покритие TOPCOAT-PU 720

TOPCOAT-PU 720 се нанася след като полиуретановата хидроизиолационна мембрана ISOFLEX-PU 500 е изсъхнала. TOPCOAT-PU 720 трябва да се разбърка леко преди употреба, до образуване на хомогенна смес. Прекалено бързо разбъркване трябва да се избягва, поради опасността от въвличане на много въздух в материала.

a) нанасяне върху вертикални елементи, гладка крайна повърхност

TOPCOAT-PU 720 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход TOPCOAT-PU 720: 250-300 g/m² в зависимост от вида на основата.

b) нанасяне върху хоризонтални елементи, повърхност със защита срещу подхлъзване

За създаване на повърхност със защита срещу подхлъзване при нанасяне на последният слой ISOFLEX – PU 500 се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,3-0,8 mm. Кварцовият пясък трябва да е напълно сух. След втвърдяване на ISOFLEX-PU 500 незалепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка. В последствие, се нанася TOPCOAT-PU 720 чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася в перпендикулярна посока на първият, след 4-24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Разход TOPCOAT-PU 720: 400-450 g/m² в зависимост от вида на основата.

Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m².

TOPCOAT-PU 720 се предлага в бял и сив цвят. Други цветове по поръчка.

 

IV. ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ И МОНТАЖ НА СЕДАЛКИ

При конструктивни елементи с голяма дължина е необходими да се предвидят и изготвят дилатационни фуги, които да поемат линейните разширения. Липсата на фуги може да доведе до поява на пукнатини в структурният елемент и влошаване на експлоатационните му характеристики и дълготрайността.

При монтажа на седалките е необходимо да се вземат мерки за да не се допусне нарушаване на хидроизолационната защита при пробиване на отворите за поставяне на крепежни елементи, което може да доведе до проникване на вода.

Обработка и запълване на конструктивни дилатационни фуги

Очакваната най-голяма работна деформация на фугата, която зависи от дължината на структурните елементи, коефициента на разширение на основата и очакваната най-висока температура през годината, не трябва да надвишава 25-30% от първоначалната широчина. Препоръчва се широчината на фугата да не е по-малка от 1-1,5 cm и по-голяма от 5 cm. Стените на фугата трябва да се почистят цялостно със въздух под налягане от прах, нестабилни частици и т.н. Когато е необходимо стените на фугата се грундират с грунд PRIMER-PU 100 за да се подобри адхезията на пълнителя. Дълбочината на запълване на фугата се регулира с CELLUFIL (експандирано полиетиленово въже), като по този начин се избягва адхезията на пълнителя към дъното на фугата, което му позволява да следва движенията на фугата (разширяване/свиване). Широчината на въжето трябва да е по-голяма от широчината на фугата за да може да се закотви на определената дълбочина. Дълбочината на полагане може да е до 50% от широчината на фугата, но не по-малко от 1,5 cm.

Свободният обем на фугата се запълва с полиуретанови мастици FLEX-PU 30 S, FLEX-PU 50 S или FLEX-PU 2K. FLEX PU-50 S е подходящ за запълване на фуги с широчина до 2,5-3 cm. FLEX PU-30 S подходящ за запълване на фуги с широчина 5 cm. FLEX-PU 2K подходящ за запълване на фуги с широчина 10 cm.

Разход на FLEX-PU 30 S, FLEX-PU 50 S: 1 флакон запълва 3 m фуга с размер 10mm x 10mm

Запълване на отвори на крепежни елементи при монтаж на седалки

Отворите се почистват от прах и други замърсявания. Отворът се запълва с FLEX-PU 50 S и докато мастика не е засъхнал се поставят дюбелите или болтовете. Излишният материал се премахва и повърхността се почиства докато FLEX-PU 50 S още не е засъхнал.

 

V. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • ISOFLEX-PU 500 може да се полага при околна температура над 5ºC и при температура на основата с 3ºC над температурата на оросяване. Максимално допустимата околна температура при полагане е 35ºC. Ниските температури забавят втвърдяването, докато високите го ускоряват. Висока влажност на въздуха може да повлияе на крайният вид на покритието.
  • ISOFLEX-PU 500 трябва да се защитава от дъжд за поне 5-6 часа след полагането, при температура 20ºC и влажност 60%, 8-10 часа при температура 10ºC и влажност 60% и за около 18-24 часа при температура 5ºC и влажност 50%.
  • Максималният разход за слой на ISOFLEX-PU 500 не трябва да надвишава 750 g/m². При добавяне на ACCELERATOR-5000 всеки слой не трябва да надвишава 1,25 kg/m².
  • Прекомерно разбъркване на ISOFLEX-PU 500 и TOPCOAT-PU 720 трябва да се избягва за да не се допусне въвличане на въздух в сместа.
  • ISOFLEX-PU 500 и TOP-COAT PU 720 могат да се полагат чрез безвъздушни пръскане чрез подходящи машини като GRACO MARK V, GRACO MARK X, WAGNER SUPERFINISH SF 7000.
  • За повече информация за продуктите и технологията на полагане се консултирайте се със съответните Техническите спецификации.
  • Запознайте се със съветите за безопасност написани върху опаковката.